Formació a Mida

Quan es detectin llacunes formatives, aquí està ConsulCat!

Formació a Mida

En una societat que canvia dia a dia la formació resulta fonamental dins de qualsevol mena d’organització per a desenvolupar noves estratègies i afrontar nous reptes.

A través dels cursos In Company, Consultcat proporciona a les empreses vies de formació específiques. En definitiva, una formació a mida, adaptada en durada i contingut a les necessitats de la seva empresa i impartida només parell el seu equip.

Servei de Formació a Mida ConsulCat

Modalitats d'impartició de les formacions

Les formacions estan disponibles tant a nivell individual (1 a 1), com per a grups.

  • Empresa (presencial)
  • Centre educatiu (presencial)
  • Videoconferència