Connexió VPN S2S Site-to-Site a Microsoft Azure

Connexió VPN S2S Site-to-Site a Microsoft Azure

Connexió VPN S2S Site-to-Site a Microsoft Azure Microsoft permet 2 tipus de connexions VPN, per connectar a la seva xarxa: Connexió VPN de tipus P2S (Point-to-Site, o Punt-a-Lloc)  Una VPN d’aquest tipus s’utilitza quan sols 1 usuari necessita una connexió VPN.Exemple: un tècnic connectant des d’una habitació d’hotel.  Connexió VPN S2S Site-to-Site a Microsoft Azure…