Consultoria de
Transformació Digital

La Transformació Digital

ConsulCat Transformación Digital Cataluña

Compte amb el terme "Digital" a "Transformació Digital"

Primer de tot, caldria dir que una transformació digital no comença per l’àrea tecnològica.

El punt de partida de tota TD són els processos de l’empresa. I amb ells, la seva definició, creació i reconstrucció. Només a partir d’aquí, és quan els processos es poden transformar amb l’ús de la tecnologia. En cap cas hem de plantejar-nos el camí a l’inrevés, perquè això no va de començar la casa per la teulada.

Una empresa pot perfectament reinventar incorporant la tecnologia en tots i cadascuns dels seus més complexos processos sense necessitat de passar per l’ús obligatori del Big Data o de l’Internet de les Coses.

Obtingui una transformació digital reeixida

Hi ha molts exemples de grans companyies, conegudes i reeixides, que van intentar una transformació i van fracassar en l’intent.
L’anàlisi d’aquests fracassos ens brinda lliçons realment importants, que han de tenir-se en compte per a aquells que ara s’estan plantejant aquest tipus de projecte.

Governança Top Down​

No és suficient tenir una estratègia per a aquesta magnitud d'esforç! El que també es necessita per a tenir èxit és una bona governança de dalt cap avall, per a assegurar-se que res tindrà la possibilitat d'interposar-se en el camí.

Alineament

Recordi les lliçons apreses i eviti les silos independents. Asseguri's que tots els departaments estiguin alineats. Tenir una bona PMO de Transformació Digital pot ajudar a enfocar-se en l'objectiu, evitant les silos.

Clients

Concentri's en la paraula "transformació" en lloc de la paraula "digital", per a mantenir la satisfacció i l'experiència dels clients en perspectiva. La part digital és només una eina, no la destinació final.

Concepció errònia sobre la Transformació Digital

Invertir molts diners en tecnologia de la informació no és garantia de transformació digital. Perquè això succeeixi, tot negoci, organització o institució ha de reinventar-se des de zero. Només llavors podrà beneficiar-se plenament de l’ús de la tecnologia.

Fer-ho a l’inrevés, i focalitzar-se només en Tecnologia de la Informació, comportaria millores, però no estaríem davant una veritable i completa transformació digital!

Fases d'una Transformació Digital

La transformació digital requereix d’un ampli programa de treball que necessita ser definit i identificat des del seu inici.

Podem parlar de 3 fases principals.

Fase 1: Estratègia

A la primera etapa cal crear l’estratègia global que ens proporcioni la visió completa. En aquesta etapa, es mesuraran els riscos generals.

Si l’empresa disposa de molts processos paral·lels, o interrelacionats, caldrà prioritzar estratègicament on volem actuar primer. Això vol dir haver de formular-nos preguntes de l’tipus Quins processos necessita la meva empresa transformar de manera prioritària, utilitzant la tecnologia, per garantir una millora real?

Saber identificar les prioritats és molt important. Òbviament no es poden atacar tots els fronts alhora. La “estratègia”, el “full de ruta” i la “seqüència” són fonamentals en aquesta fase.

Així mateix durant aquesta etapa, cal poder identificar els riscos que corresponen a cada un dels passos identificats.

Fase 2: Estudi

Superada la fase 1, (processos i priorització) entrem en la fase d’implementació.

Aquí “imaginem” les noves eines tecnològiques per als processos anteriorment identificats (fase 1). A el marge de labor de l’expert d’identificar la tecnologia més adequada per a transformar el procés, és de vital importància que tots els avenços es comparteixin amb els usuaris. No hi ha imperatius sinó transparència i comunicació.

Fase 3: Execució

Aquí, com pot ser que tinguem diversos projectes paral·lelitzats, seria aconsellable de comptar amb una bona PMO per a l’execució, la qual podrà tenir una visió global de tots els projectes, a més de facilitar la correcta aplicació de la governança, per a tota l’empresa, des dalt fins a baix i també transversalment, per, sobretot, evitar els “sitges” aïllats, en els seus racons.
Així, doncs, la PMO, podrà garantir una harmonia i una sinèrgia entre les diferents parts de l’organització.

També cal identificar quines són les parts interessades i saber quins són els riscos que podrien aparèixer pel camí, de manera a ia tenir clar quines podrien ser les mesures correctes per mitigar-les. És millor preveure aquesta eventualitat ara, de manera proactiva, que d’deixar-la per més endavant.

Preus:

Contactar amb ConsulCat

Més de 20 anys d'experiència en consultoria

No ho dubtis: