Gestió de Comptes d’usuaris
de Google

Formació a mida

Aprendre a gestionar comptes d’usuaris de Google

Aprendre a gestionar molts aspectes dels comptes d’usuaris de Google, Gmail o G-Suite, com:

  • L’ús d’un compte de Google en un mateix ordinador, o dispositiu de mà (mòbil o tablet).
  • Regles de base amb contrasenyes
  • Explicacions sobre el “Phishing”, i com reaccionar davant un atac de Phishing.
  • L’activació de la verificació en dos passos
    (Triar un segon pas de verificació per obtenir la autenticació MFA de Google)
  • Com desconnectar un compte Google remotament d’altres dispositius.
  • i més…
Aprendre a Gestionar Comptes d'Usuaris de Google com un Pro amb ConsulCat